Uniobchod

Zvýšte úspešnosť vašich newslettrov zasielaním na rôzne skupiny zákazníkov

Zvýšte úspešnosť vašich newslettrov zasielaním na rôzne skupiny zákazníkov

Automatická versus manuálna segmentácia zákazníkov

Cez modul dynamický newsletter môžete posielať personalizované ponuky cielené len na špecializovanú skupinu zákazníkov, vytvorenú podľa určitých kritérií priamo v systéme UNIsite alebo UNiobchod. Prípadne si môžete do systému importovať emailové adresy získané inak ako cez web.

Segmentácia je možná 3 spôsobmi:

 • Manuálne
  Administrátor internetového obchodu môže priradiť zákazníka do skupiny, ktorú v eshope sám vytvoril. Ďalšou možnosťou je importovať emailové adresy zákazníkov získaných mimo eshop, ktoré môžu byť tiež delené na skupiny. 
   
 • Zákazník sa sám zaradí do skupiny cez modul na Odber noviniek
  V prípade, že web alebo e-shop využíva modul Odber noviniek, tento umožňuje zákazníkovi, aby si pri zadávaní e-mailovej adresy sám vybral, do akej skupiny chce patriť. Nastavenú skupinu si zákazník môže upravovať v eshope vo svojom Nákupnom centre po prihlásení.
   
 • Automatizovaná segmentácia
  Produkty e-shopu je možné zaradiť do vytvorených skupín. Po ich zakúpení je zákazník automaticky zaradený do skupiny podľa produktu, ktorý si objednal.


Využitie skupín pri rozosielaní newsletterov

Efektívne využitie segmentácie zákazníkov do skupín môže výrazne zvýšiť účinnosť marketingových kampaní prostredníctvom newsletterov. Správne cielenie umožňuje e-shopom poslať personalizované správy špecifickým skupinám zákazníkov, čím sa zvyšuje relevancia obsahu a pravdepodobnosť konverzie.

Stratégia Upsellingu

Upselling je technika zvyšovania hodnoty objednávky tým, že sa zákazníkovi ponúkne naviac  prémiový produkt alebo doplnky k už zakúpeným produktom. V kontexte segmentácie zákazníkov pre newslettery môže upselling zahŕňať:

 1. Personalizované produktové odporúčania
  Na základe predchádzajúcich nákupov a preferencií zákazníkov môže e-shop navrhovať doplnkové alebo prémiové produkty.
   
 2. Exkluzívne ponuky
  Skupiny zákazníkov môžu dostať exkluzívne ponuky, ktoré nie sú dostupné pre širšiu zákaznícku základňu.
   
 3. Informácie o nových produktoch
  Zákazníci môžu byť segmentovaní na základe ich záujmu o určité kategórie produktov a môžu byť cielení s newslettermi, ktoré informujú o nových prírastkoch v týchto kategóriách.
   
 4. Využitie špeciálnych udalostí
  Segmentácia umožňuje e-shopom vytvoriť cielené kampane zamerané na zákazníkov s blížiacimi sa narodeninami, výročiami alebo inými osobnými udalosťami, pričom im ponúka špeciálne upsellingové ponuky.


Záver

Segmentácia zákazníkov je neoddeliteľnou súčasťou úspešného email marketingu. Umožňuje vám lepšie pochopiť svojich zákazníkov a efektívnejšie s nimi komunikovať. Využívaním skupín zákazníkov pri plánovaní a realizácii newsletterových kampaní zvyšujete pravdepodobnosť nákupu a tým maximalizujete svoj obchodný úspech.

 

 

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru

Je tu doba e-shopová. Rozbehnite svoj online predaj s nami. WEBY GROUP je tu pre vás už 20 rokov. Vytvorte si eshop už dnes » všetky výhody UNIobchod systému »