Uniobchod

E-SHOP PODĽA GDPR

1.časť: Eshop a ochrana osobných údajov podľa GDPR

1.časť: Eshop a ochrana osobných údajov podľa GDPR

Od 25.5.2018  nastávajú zmeny ochrany osobných údajov v súvislosti:

  1.  s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR).
  2. prijatia nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej ako „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), ktorý nahrádza v súčasnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoOÚ).
2.časť: Zber osobných údajov pre rozposielanie newslettrov

2.časť: Zber osobných údajov pre rozposielanie newslettrov

K spracovaniu osobných údajov na marketingové účely dochádza rôznymi spôsobmi. Osobitú pozornosť, vo vzťahu ku GDPR, je potrebné venovať e-mailovému marketingu a otázkam zberu dát osobných údajov pre účely rozposielania newsletterov. S GDPR však prichádza niekoľko zmien a otázkou teda je, ako naďalej zhromažďovať osobné údaje » bezpečne a bez porušenia zákona?
3.časť: Zber osobných údajov pre cookies

3.časť: Zber osobných údajov pre cookies

Cookies a GDPR je veľká dilema, ktorá trápi všetkých prevádzkovateľov webov.
Je potrebný súhlas s používaním cookies na stránkach podľa GDPR alebo nie? V článku sa dozviete, čo sú to cookies, aké typy cookies existujú a ako s nimi nakladať z pohľadu GDPR.
 

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru