Uniobchod

Prepojenie eshopu so Sun Soft OASIS

ERP softvér EcoSun od SunSoftu obsahuje plne prepojený skladový, nákupný, odbytový, fakturačný a objednávkový systém. Umožňuje sieťové aj pobočkové nasadenie od maloobchodných predajní, cez supermarkety až po náročné veľkoobchody. Viac o ERP softvéri EcoSun

Špecifikácia prepojenia na eshop UNIobchod:

Výmena údajov medzi e-shopom a IS Oasis bude prebiehať prostredníctvom REST API.

V ostrej prevádzke bude treba zabezpečiť zabezpečený prístup k REST API prostredníctvom HTTPS protokolu a nejakého spôsobu autentifikácie (autentifikácia menom a heslom, bezpečnostným kľúčom a pod.).
Prenos údajov obidvomi smermi bude prebiehať v dohodnutých intervaloch. Spravidla 30 minút pre produktové údaje
a 15 minút pre objednávky a zákazníkov počas otváracích hodín. V prípade potreby sa intervaly pre prenos niektorých
údajov (skladová dostupnosť, prenos objednávok z e-shopu do IS Oasis, a pod.) môžu skrátiť až na 5 minút

Z ES do eshopu sa prenáša:

 • Zoznam kategórií
 • Údaje o produkte
  Prepojenie bude umožňovať zaradenie produktu do viacerých kategórii. Hlavná kategória produktu v bude prvá
  kategória v poradí, ostatné budú ako sekundárne. Nastavenie poradia produktov v rámci kategórii bude možné meniť cez administráciu e-shopu. Prenáša sa
  - Objednávkové číslo
  - Krátky popis a dlhý popis
  - Zaradenie do kategórie
  - Maloobchodná predajná cena, nastavenie inej ceny ako štandartnej,
  - ako cenu je možné prenášať aj AKCIU / Novinku / Výpredaj
  - Sadzba DPH
  - Merná jednotka, Hmotnosť, EAN, Výrobca
 • Obrázky produktu / fotogaléria
 • Skladová dostupnosť
  sa bude dať importovať buď ako súčet disponibilného množstva zo všetkých skladov, súčet iba vybraných skladov alebo disponibilné množstvo len z jedného konkrétneho skladu
 • Rozšírenie prenosu o B2B verziu
 • Export faktúr do eshopu -  v prípade potreby sa dá doprogramovať

Z Eshopu do OASIS sa prenáša:

 • Prijaté objednávky s väzbou na skladovú zásobu
 • Adresár zákazníkov
 • Stav on-line platby sa dá v prípade potreby doprogramovať

 

 

 

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru