Uniobchod

Prepojenie internetového obchodu, E-shopu, s ekonomickým softvérom Money S3

money S3 Prepojenie Eshopu s ekonomickým systémom Money S3 vám šetrí čas aj náklady. Podľa množstva denne vybavovaných objednávok si znížite náklady minimálne na jednu pracovnú silu. S prepojením dokážete naraz meniť údaje v Eshope aj v Money S3.

Požiadavky

 • Zakúpený a nakonfigurovaný Money S3 Eshop Konektor
 • FTP konto

Nastavenie

 • Klient si dokáže prepojenie nastaviť úplne sám.
 • Potrebné FTP konto na ktorom budú tri oddelené adresáre pre XML dáta z Money S3, obrázky z Money S3 a XML súbory s objednávkami pre import do Money S3. V nastaveniach treba zadať adresu FTP servera, prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a spomínané tri adresáre s dátami.
 • Nastavenie čísla cenovej hladiny 1-5 a voliteľné nastavenie názvu cenovej skupiny, z ktorej sa má importovať predajná maloobchodná cena. Predvolená cenová hladina je 1.
 • Nastavenie číselnej rady objednávok z Eshopu. V Money S3 je potrebné vytvoriť číselnú radu pre objednávky importované z Eshopu a nastaviť ju aj v Money S3 konektore.
 • Nastavenie názvu a ID skladu do ktorého budú objednávky z Eshopu importované.
 • Nastavenie intervalov pre kontrolu nových dát z Money S3 a pre kontrolu nových objednávok v Eshope

Plná aktualizácia dát z Money S3 do Eshopu

 • Možnosť nastaviť interval aktualizácie od 5 minút po 24 hodín
  • V nastavenom intervale sa kontroluje či na FTP nepribudli dáta, ktoré treba importovať
  • Tento interval platí aj pre inkrementálnu aktualizáciu
  • Odporúčaný interval je 5-15 minút s tým, že Money S3 konektor by mal na FTP nahrávať úplné dáta 1x za 24 hodín a čiastkové dáta (zmeny) každých 5-15 minút
 • Importované údaje
  • Kategórie
  • Produkty - základné produktové údaje
   • Objednávkové číslo
   • Názov
   • Krátky popis
   • Dlhý popis
   • Zaradenie do kategórie
   • Predajná maloobchodná cena
   • Sadzba DPH
   • Merná jednotka
   • Nákupná cena
   • Hmotnosť
   • Akcia / novinka / výpredaj
   • Skladové množstvo
   • EAN
   • Výrobca
   • Obrázok
  • Kategórie

Inkrementálna aktualizácia dát z Money S3 do Eshopu

 • Importované údaje
  • Zmeny v kategóriách
  • Zmeny v základných produktových údajoch a parametroch

Export objednávok z Eshopu do Money S3

 • Možnosť nastaviť interval exportu nových objednávok od 5 minút po 2 hodiny
  • V nastavenom intervale sa kontroluje či v Eshope pribudla nová objednávka
  • Objednávky sú exportované na FTP v XML formáte odkiaľ ich môže Money S3 konektor importovať

Aká je spolupráca s našou firmou pri aplikácii ekonomického systému Money S3?

„Ako vďaka automatizácii fakturácie a účtovníctva ušetriť 10 000+ EUR ročne“. Rozhovor spravila firma Pricemania Academy a hosťom bol Viktor Pieš zo spoločnosti Solitea. Nesmierne nás potešil tento rozhovor, v ktorom pán Pieš vyzdvihol kvalitnú spoluprácu s firmou WEBY GROUP.

 

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru