Uniobchod

Prepojenie internetového obchodu, E-shopu s ekonomickým softvérom Superfakúra

Superfaktúra

SuperFaktúra je jednoduchý ekomonický online systém spracovania faktúr, objednávok, proforiem, cenových ponúk, dobropisov a rôznych iných fukncií. Je určený predovšetkým pre malé firmy a živnostníkov.

Pri prepojení môžete využiť 2 možnosti:

  • Superfaktúra základ
  • Superfaktúra rozšírené funkcie

Prepojenie Superfaktúra základ

V základnom prepojení s UNIobchod systémom je prenos objednávky a všetkých jej údajov z eshopu do Superfaktúry.
To znamená, že z vášho eshopu sa všetky informácie o objednávateľovi uvedené na objednávke prenášajú do Superfaktúry. Tam potom môžete zákazníkovi vystaviť faktúru na objednávku. 

Toto prepojenie je automaticky k dispozícií pre všetky verzie SMALL, BUSSINES aj PROFI. 
Postup prepojenia nájdete v helpe Ako nastaviť Superfaktúru v UNIobchod systéme

Prepojenie Superfaktúra rozšírené funkcie

V rozšírenom prepojení sa zo Superfaktúry do eshopu ťahá skladová zásoba. 
V opačnom smere eshop do Superfaktúry posiela informáciu o prijatých objednávkach s väzbou na skladovú zásobu. A ďalej eshop posiela informáciu o stave online platby - t.j. či je objednávka zaplatená.

Rozšírené funkcie sa zapínajú na požiadanie.
Nastavenie a prevádzka je spoplatnená, vzhľadom na potrebu monitoringu prenosov medzi systémami.  Cenové riešenie Vám pošleme na vyžiadanie.

Požiadavky

V prípade, ak plánujete prepojiť váš eshop, ktorý máte vytvorený v našom redakčnom systéme UNIobchod so Superfaktúrou, tak je potrebné mať ekonomický systém „Prémiový“ typ predplatného, pretože iba ten typ podporuje prepojenie pomocou API s eshopom.

Nastavenia

Pre správne prepojenie medzi systémami je potrebné do nášho UNIobchod systému zapísať niekoľko informácií.

Pred nastavením si pripravte:

  • Email pod ktorým máte vytvorené konto v Superfaktúre
  • API kľúč
  • Company ID

Viac informácii ako pracovať v Superfaktúre nájdete v návode Superfaktúry.

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru