Uniobchod

Prepojenie internetového obchodu, E-shopu s ekonomickým softvérom Money S4/S5

Prepojenie Eshopu s ekonomickým systémom Money S4 alebo S5 vám šetrí čas aj náklady. Podľa množstva denne vybavovaných objednávok si znížite náklady minimálne na jednu pracovnú silu. S prepojením dokážete naraz meniť údaje v Eshope aj v Money S4/S5.

money S4, S5

Požiadavky

 • Databázový server Money S4/S5 prístupný na verejnej IP adrese. Pripojenie môže byť obmedzené len na určité IP adresy. Zoznam IP adries našich serverov, ktoré treba povoliť dodáme po podpise objednávky.
 • Vytvorené pohľady pre eshop v databáze Money S4/S5 a v pohľadoch naplnené aspoň testovacie dáta
  • Povinné pohľady
  • Voliteľné pohľady
 • Tabuľka v databáze Money S4/S5 s frontom importov prístupná na zápis
  • System_XmlExchangeImport

Nastavenie

 • Klient pri nastavení potrebuje asistenciu WEBY GROUP. Na Import Serveri treba nakonfigurovať ODBC zdroj, na ktorý sa bude import skript pripájať. Od klienta potrebujeme vedieť verejnú IP adresu a port databázového servera Money S4/S5.

Plná aktualizácia dát z Money S4/S5 do Eshopu

 • Možnosť nastaviť interval aktualizácie od 5 minút po 24 hodín
  • V nastavenom intervale sa načítajú všetky kategórie a produktové dáta z databázy Money S4/S5, spracujú sa a naimportujú do Eshopu
  • Odporúčaný interval je 24h, v prípade malého počtu produktov (do 1000) každých 4-6 hodín
  • Interval aktualizácie treba dobre zvážiť. Pri veľkom počte produktov môže načítavanie dát značne zaťažiť databázový server Money S4/S5 a pri veľkom počte príloh a obrázkov môže byť značne vyťažené aj internetové pripojenie na strane klienta. Prenos dát môže takisto nadmerne zaťažiť databázový server Eshopu. V tom prípade sa bude musieť interval aktualizácie predĺžiť.
 • Importované údaje
  • Kategórie
  • Produkty - základné produktové údaje
   • Objednávkové číslo
   • Názov
   • Krátky popis
   • Dlhý popis
   • Zaradenie do kategórií
   • Predajná maloobchodná cena
   • Sadzba DPH
   • Merná jednotka
   • Hmotnosť
   • Skladové množstvo
   • Minimálne množstvo pre objednanie
   • EAN
   • Výrobca
   • Obrázok
  • Parametre
  • Varianty
   • Objednávkové číslo
   • Názov
   • Predajná maloobchodná cena
   • Hmotnosť
   • Skladové množstvo
   • Obrázok
  • Prílohy
  • Individuálne ceny B2B zákazníkov

Inkrementálna aktualizácia dát z Money S4/S5 do Eshopu

 • Importované údaje
  • Zmeny v cenách a skladových množstvách produktov
  • Možnosť nastaviť interval aktualizácie od 5 minút po 24 hodín
   • V nastavenom intervale sa načítajú všetky zmeny v cenách a skladových množstvách z Money S4/S5 od poslednej aktualizácie, spracujú sa a naimportujú do Eshopu
   • Odporúčaný interval je 1 hodina, v prípade veľmi častých pohybov na sklade a nutnosti mať stav skladu v Eshope čo najaktuálnejší je možné nastaviť interval na 5-15 minút
   • Interval aktualizácie treba dobre zvážiť. Overovanie zmien v krátkych intervaloch môže značne zaťažiť databázový server Money S4/S5.
  • Zmeny v individuálnych cenách B2B zákazníkov
  • Importujú sa individuálne ceny zákazníkov zaregistrovaných cez B2B registráciu v Eshope.
  • Možnosť nastaviť interval aktualizácie od 5 minút po 2 hodiny
   • V natavenom intervale sa z databázy Money S4/S5 načítajú všetci zákazníci, ktorí sú registrovaní v Eshope ako B2B zákazníci vrátane ich individuálnych cien. Dáta načítané z databázy z Money S4/S5 sa porovnajú s dátami v Eshope a zapíšu sa zmeny.
   • Odporúčaný interval je 1-2 hodiny, v prípade častých zmien v individuálnych cenách zákazníkov a nutnosti mať čo najskôr zmeny prenesené v Eshope môže byť interval nastavený na 5-15 minút
   • Interval aktualizácie treba dobre zvážiť. Pri veľkom počte zákazníkov môže načítavanie dát značne zaťažiť databázový server Money S4/S5. Pri 5000 zákazníkoch môže načítanie dát trvať niekoľko minút v závislosti na výkone a aktuálnej záťaži databázového servera Money S4/S5 a rýchlosti internetového pripojenia.

Export objednávok z Eshopu do Money S4/S5

 • Možnosť nastaviť interval exportu nových objednávok od 5 minút po 2 hodiny
  • V nastavenom intervale sa kontroluje či v Eshope pribudla nová objednávka.
  • Objednávky sú exportované na v XML formáte a zapísané priamo do databázy Money S4/S5 do fronty importov.

Aká je spolupráca s našou firmou pri aplikácii ekonomického systému Money S4/S5?

„Ako vďaka automatizácii fakturácie a účtovníctva ušetriť 10 000+ EUR ročne“. Rozhovor spravila firma Pricemania Academy a hosťom bol Viktor Pieš zo spoločnosti Solitea. Nesmierne nás potešil tento rozhovor, v ktorom pán Pieš vyzdvihol kvalitnú spoluprácu s firmou WEBY GROUP.

 

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru