Uniobchod

Tipy a triky využitia umelej inteligencie (AI) pri tvorbe textov

Tipy a triky využitia umelej inteligencie (AI) pri tvorbe textov

Výhody využívania umelej inteligencie 

Nemusíte byť spisovateľ. Nepotrebujete mať nápady. Nemusíte ovládať gramatiku ani pravidlá slovenčiny. Stačí sedliacky rozum, poznanie svojho podnikania a správny nástroj. 

Nástroje umelej inteligencie nenahrádzajú kreativitu s ľudskými emóciami, ale automatizáciou dokážu produkovať texty oveľa rýchlejšie ako človek. Neustále sa vzdelávajú a v kvalite textov veľmi rýchlo napredujú. Vytvárajú gramaticky správne, štýlovo jednotné a lepšie štruktúrované texty. Ponúkajú nové pohľady a inšpirácie k zadaným témam. Dokonca produkujú hotové články v predpísanej štruktúre. Šetria peniaze a čas. Posúvajú ľudskú kreativitu. Ale vytvoria kvalitné texty aj bez väčšieho tvorivého úsilia človeka.  

Obrovská flexibilita. To je to, čím nástroje umelej inteligencie najviac rozširujú ľudské schopnosti. Nevytvárajú iba popisy produktov a články. Dokážete s nimi pretvoriť vašu emailovú komunikáciu, vytvoriť plán postov pre sociálne siete, hotové predajné podstránky, scenáre predajných videí, návody, štatúty súťaží, marketingové stratégie a oveľa, oveľa viac. 

 

S čím musíte pri tvorbe textov počítať

Automatizovaná tvorba textov vychádza z presnosti zadania. Čím viac informácií napíšete do zadania, tým presnejší dostanete výsledok. Pre niektoré nástroje je potrebné zadať širší popis situácie, pre iné stačí vložiť niekoľko kľúčových slov. Presnosť zadania určuje kvalitu a rozsah použitia výstupného textu. Menej komplexné zadania vytvárajú osnovy pre váš vlastný text. Podrobné a doladené zadania vedia vytvoriť takmer hotový strojový výstup. 

Výsledok si pozorne prečítajte a buďte kritickí. Opakujte a spresňujte zadania. Nenechajte sa zahltiť kvantitou výstupu. Namiesto riešenia textu ako celku sa radšej zamerajte na samostatné odseky, spresňujte ich do hĺbky. 

Text finalizujte „poľudštením. Doplnením vlastných skúseností, príkladov, prirovnaní, metafor, vlastného tónu hlasu. Pridáte tým takzvanú jazykovú výraznosť. Vyhnete sa tak priamemu plagiátorstvu a „strojovo“ nudným textom. Dodajte textom charakter vašej značky. Pridajte vaše jedinečné predajné argumenty podporené danou témou článku.

Berte do úvahy, že tieto programy síce komunikujú v slovenčine, ale zameranie je globálne. Čo tým myslím? Ak potrebujete texty, ktoré viac zodpovedajú kultúre, histórii, alebo súčasnej životnej úrovni Slovenska, najčastejšie ich budete musieť doplniť potrebnými faktami z lokalizovanejších zdrojov.  

Pri vytváraní popisov konkrétnych produktov počítajte s tým, že nástroj, ktorý využívate nemusí mať dostatočne špecifické podklady na to, aby dokázal vyprodukovať rozdielne texty pre podobné produkty. Ak je to možné, vyhnite sa duplicitným textom.  


Fakty vo vygenerovanom texte vždy overujte. Niektoré vyprodukované fakty sú neaktuálne (umelá inteligencia ich ešte nemala v zdroji učenia) alebo dokonca vymyslené. Overenie vám naviac umožní hlbší ponor do témy, článok bude kvalitnejší.
 
 

 

Nástroje umelej inteligencie pre vytváranie obsahu

K dispozícii máte platené a bezplatné nástroje. Pri oboch počítajte s tým, že výstupné texty v rôznych obmenách používa obrovské množstvo ľudí. Platené nástroje zvyčajne obsahujú viac funkcionalít, jedinečné algoritmy, alebo kvalitatívne lepší výsledok. 

ChatGPT 

Bezplatný nástroj vytvárania textov vo forme chatbota. Je to komunikačný softvérChatGPT logo, ktorému zadávate otázky, a on odpovedá s formuláciou podobnou ľudskej reakcii. Jeho využívanie je príjemné práve preto, že aj zadávanie úloh sa realizuje hovorovou ľudskou rečou. Zadania píšete vlastnými slovami, bez nutnosti striktne odborných povelov. Dajte si pozor na primeranú presnosť vyjadrovania. 

Pre jeho využitie sa stačí zaregistrovať. Tento generátor textov spolu s inými nástrojmi automatizácie nájdete napríklad aj na stránke Deeply.cz

 

Google Bard

Jeden z najnovších bezplatných nástrojov na tvorbu obsahu pre rôzne účely. Už v bezplatnej verzii vytvára básne, kódy, skripty, či hudobné piesne. Jeho najväčšou výhodou je to, že obsahuje aktuálne informácie, pretože ich kontinuálne získava z napojenia na internet. A v čom je lepší ako ChatGPT vie odôvodniť najlepšie sám: 

Google Bard

 

Smodin

Bezplatný nástroj vytvárania rôznych druhov článkov, ktorý tiež umožňuje kontrolu miery plagiátorstva článku. Bezplatná verzia je obmedzená počtom zadaní a opráv textov. Po zadaní niekoľkých kľúčových fráz v ňom môžete vytvoriť tieto formáty textov: 

Smodin - typy textových výstupov

Nástroj Smodin pracuje pri tvorbe textov viacstupňovo. Po zadaní kľúčových slov vytvorí najskôr osnovu textu, preto je výborným pomocníkom práve pri príprave obsahu článku. Toto je príklad osnovy článku: 

Smodin - príklad štruktúry článku

Textie.sk

Je nástroj generovania textu, ktorý je spoplatnený. Bezplatné testovanie je možné iba na nasledujúce obmedzené formáty textov a v obmedzenom počte slov (obrázok vľavo). Je to užitočný nástroj s rozsiahlymi možnosťami za vynikajúcu cenu:  Textie - formáty na testovanie s obmedzeným počtom znakov  Textie - ceny k 4.8.2023

 

Blog Asistant

Jedinečný nástroj tvorby hotových článkov zo slovenskej dielne. Spoplatnený nástroj s dvomi gigantickými výhodami. Prvou je to, že vytvára kompletné články až do 4 000 slov. Druhou je využitie jedinečnej technológie písania textov, ktoré sú na nerozoznanie od ľuďmi tvoreného textu. Priamo v tomto nástroji môžete testovať, či ho pokročilé detektory odhalia ako automatizovane vytvorený text. 

Stačí vypísať krátky dotazník a za niekoľko minút máte hotový celý článok. Dokonca  aj s návrhom optimalizačných parametrov ako sú titulka a krátky popis blogu pre vyhľadávače:

BlogAsistant - zadanie pre článok

Aké sú ceny za tento výsledok? Vynikajúce. Od 9€ za takmer hotový článok s 2 000-4 000 slovami, vytvorený doslova za minúty:

BlogAsistant - ceny - k 4.8.2023

 

Ako postupovať pri tvorbe článku bezplatnými nástrojmi? 

 

1. Návrhy tém 

Ak neviete kde začať, prihláste sa do ChatGPT a preskúmajte jeho návrhy tém pre vaše podnikanie. Nechajte si vytvoriť napríklad 20 návrhov tém. Vezmite tie zaujímavé a nechajte si ich spresniť, alebo rozviesť na nové témy. Jednoducho si spravte brainstorming s „robotom“:

ChatGPT-zoznam tém

 

2. Osnova článku

Vybranú tému zadajte do nástroja chatGPT, alebo Smodin a nechajte si vygenerovať návrhy štruktúry (odstavcov) článku. Do niekoľkých minút budete zorientovaní v tom, čo všetko by článok mohol obsahovať a akú by mal mať štruktúru.

 

3. Cieľ článku

Premyslite si aký je cieľ článku. Na čo vám vo vašom obchode bude slúžiť? Akú akciu očakávate od čitateľa po jeho prečítaní? Má článok podnietiť k nákupu? Má byť odborným stanoviskom k diskutovanej téme? Aký konkrétny názor má zastávať? Má vás prezentovať ako jednotku na trhu? Ktoré predajné argumenty má o vás vyzdvihnúť? 

Cieľ článku zapracujte do osnovy článku ako samostatný odsek v závere, alebo ho doplňte do zadania vytvrárania osnovy či samotných odstavcov.  

 

4. Vytváranie obsahu článku po odsekoch

V prípade, že nevyužijete platený nástroj BlogAsistant.co, ktorý vytvorí článok ako celok, s osnovou aj obsahom, tak teraz je ten čas pristúpiť k samotnému obsahu článku. Aby ste boli schopní vytvoriť konzistentný text je najlepšie venovať sa mu po jednotlivých odsekoch. Tieto generovať samostatne, spresňovať, ťahať do podstaty témy. Do hĺbky. Nechať vygenerovať viacerými nástrojmi, porovnať a vybrať to najlepšie. 

Každý odsek berte ako samostatnú podtému. Vo výslednom texte overte všetky fakty, prispôsobte ho vášmu cieľu, vašej značke a dajte mu ľudský tón. 

 

5.    Nadpis článku

Nadpis článku vytvárajte nakoniec. Obsah vášho článku skopírujte do zadania a požiadajte o vytvorenie 10-tich návrhov nadpisov pre tento článok. Nástrojom umožníte aby zhodnotili článok ako celok a vytvorili čo najpriliehavejší nadpis článku.

 

6.    Úvodník k článku

Každý článok potrebuje príťažlivú anotáciu – úvodný odstavec. Nechajte si ho nakoniec. Do zadania napíšte, že potrebujete úvodník pre článok (názov) s týmto obsahom (obsah článku). Alebo si túto chuťovku nechajte pre váš vlastný príhovor zákazníkom, ktorými ich pozvete k prečítaniu článku vy osobne. 

 

 
Konečný výsledok vždy skontrolujte nástrojmi odhaľovania plagiátorstva. Bez ohľadu na to či a koľko textu ste vytvorili v článku úplne sami, kontrola autenticity vášho textu vás ochráni pred budúcimi možnými problémami. Nezverejňujte nikdy prácu niekoho iného. Aj tento článok bol skontrolovaný nástrojmi Contentdetector (obsah) a Copyscape  (porovnanie podstránky článku s inými web stránkami).
 
 

 

10 tipov a trikov pre čo najlepšie využitie chatGPT:

 

1. Pri vytváraní textov s chatGPT začínajte novú tému vždy v novom vlákne (New chat). Každé komunikačné vlákno bude generátor textu prispôsobovať prvej téme v danom vlákne. Aby sa témy neovplyvňovali, nemiešajte ich v jednom vlákne. Vlákna si pomenujte. Je to malá vec, ktorá vám hodne uľahčí život. 

 

2. Upravujte zadanie priamo v ňom, nemusíte ho stále prepisovať, stačí kliknúť na ikonu ceruzky vpravo:  

ChatGPT-úprava zadania

Po úprave zadania sa potom jednoducho preklikávať medzi variáciami výsledku likom na stránkovanie pred ikonou 2/2 vľavo:

ChatGPT-preklik medzi zadaniami

 

3. Upravte zadanie tak, že pridáte popis pozície - roly, ktorou je autor článku. Pridaním opisu autora článku ChatGPT prevezme túto rolu a poskytne rozdielne výsledky. Toto je výsledok pred zadaním role:

ChatGPT-výsledok bez zadania role autora
 
A tu je výsledok po zadaní role: 

ChatGPT-zadanie aj s rolou autora
 

4. Spresnite zadanie počtom slov, alebo znakov. Pre vytvorenie nadpisu, alebo úvodníka tak prinútite nástroje pracovať efektívnejšie s menším počtom slov. Pre udalosti histórie pridajte aj rozmedzie rokov, ktorých sa téma týka. 

 

5. Využite predajné techniky NLP (neurolingvistické programovanie) pre predaj tak, že do zadania doplníte „a výsledný text napíš ako predajný text s využitím NLP“. Tento pokyn poskytne úplne iný výsledok. Pred zadaním: 

ChatGPT-text bez úpravy s technikami predaja NLP
 
Po úprave zadania:

ChatGPT-výstup po úprave zadania - prepísanie textu ako predajného s NLP

 

6. Potrápte umelú inteligenciu s poľudštením textu a vyzvite ju v zadaní, aby v danom texte (ktorý skopírujete do zadania) doplnila viac metafor a prirovnaní a získate kvetnatejšie popisy, z ktorých môžete nakombinovať zaujímavejší výsledok: 

ChatGPT-doplnenie metafor do výsledku

 

7. Nechajte si skontrolovať gramatiku výsledného textu, stačí ho skopírovať do zadania chatGPT s príkazom opravy gramatických chýb. Nevyznačí vám síce opravy, ale text opraví. 

 

8. Pre spresnenie témy využívajte pokyny, ako napríklad: Vysvetli hlbšie, vysvetli to po jednotlivých krokoch, výsledok napíš ako by si to vysvetľoval 7 ročnému dieťaťu....

 

9. ChatGPT môžete využiť na preformátovanie vašich emailov. Stačí skopírovať email aj s jeho predmetom, posunúť si ho nižšie klávesami Shift+Enter a nad neho napísať príkazy, ako napíklad: 

  • Prepíš tento email formálnejším tónom: 
  • Prepíš tento email do priateľskejšieho tónu:
  • Prepíš tento email kvetnatejšie, opisne a viac slovami: 
  • Prepíš tento email stručnejšie a formuluj ho ako žiadosť: ...

 

10.  ChatGPT je možné využiť pre vytváranie krok-po-kroku návodov. Nižšie uvádzam príklad zadania pre takýto návod. Po prvom zadaní som vložila očíslované odpovede. Výsledný návod bolo ešte potrebné rozširovať v jednotlivých bodoch (napr. podrobnejší návod stavby základovej dosky), no v celkovom čase asi 10 minút vznikol použiteľný návod na stavbu terasy: 

ChatGPT-zoznam krokov pri nejakom postupe - príklad stavby terasy

 

Napriek tomu, že ChatGPT vždy upozorní užívateľa, že nie je právnym ani iným poradcom, dokáže pripraviť podklady aj pre napríklad štruktúru obchodných podmienok eshopu. Napriek tomu, že všetky výstupy je nutné overovať na pravdivosť faktov, stále je to skvelý nástroj na rýchle zorientovanie sa v danej téme

Nástroje umelej inteligencie rozširujú schopnosti ľudskej produktivity, ale aj kreativity. Vytvárajte kvalitný personalizovaný obsah pre vašich zákazníkov, do ktorého zahrniete aj vaše skúsenosti. Uvážte aj využitie platených nástrojov, ktoré vám môžu poskytnúť diametrálne lepší výsledok. 

Ak sa vám tento článok páčil, povedzte nám to. Sledujte emaily od nás a zostaňte vždy informovaní o najnovších trendoch a aktualizáciách softvérov. Uvažujete o vlastnom internetovom obchode a potrebujete poradiť?

Vyplňte náš kontaktný formulár a my sa vám ozveme:
 

 
Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru

Je tu doba e-shopová. Rozbehnite svoj online predaj s nami. WEBY GROUP je tu pre vás už 20 rokov. Vytvorte si eshop už dnes » všetky výhody UNIobchod systému »